Profesjonalna windykacja - adwokat Mikołaj Wachowicz

Wielu przedsiębiorców stawić czoła problemowi opóźnionych płatności, a nawet braku zapłaty należności ze strony kontrahenta. Sprawa bardzo dotkliwie oddziałuje na firmy, gdzie zadłużenia wpływają negatywnie na ich płynność finansową, powodując dodatkowe straty. Jeśli przedsiębiorca miał już w swojej karierze do czynienia z dłużnikami to będzie doskonale wiedział, że poza bieżącym zarządzaniem nieuregulowanymi płatnościami, najważniejsze jest ich prawne monitorowanie. Windykacja najczęściej dotyczy roszczeń finansowych, a więc niezapłaconych zobowiązań lub faktur.

W aspekcie praktycznym, możemy windykację należności podzielić na dwa typy w zależności od metody dochodzenia praw:

egzekucja komornicza – dochodzenie należności od dłużnika na rzecz wierzyciela na podstawie prawomocnego orzeczenia, a więc po przeprowadzeniu sprawy przed sądem.

windykacja pozasądowa – pozasądowe, ugodowe dochodzenie roszczeń wierzyciela od dłużnika.

 

 

Windykacja Radom – dlaczego warto podjąć współpracę z naszą kancelarią?

 

W karierze każdego przedsiębiorcy pojawiają się różne problemy, także w postaci specyficznych kontrahentów, mających problemy z terminowymi płatnościami. To powoduje nieuzyskanie zysku ze współpracy z nierzetelnym kontrahentem, co wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów, a ostatecznie na mniejszych lub większych stratach. Takie sytuacje mogą spowodować w firmie tzw. zator płatniczy, który jest jednym z największych zagrożeń dla jej płynności finansowej. Dłużnicy operują różnymi technikami oraz metodami omijania obowiązku regulacji należności, dlatego tak bardzo istotną kwestią jest prowadzenie przemyślanej i skutecznej windykacji należności. To pozwala na zredukowanie do minimum ryzyka braku zapłaty należności i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu. Najlepszy wybór, który znajduje odzwierciedlenie w wysokiej efektywności, to powierzenie dochodzenia należności profesjonalnej i doświadczonej kancelarii adwokackiej, która zaoferuje pomoc prawną, podejmie szybkie, zdecydowane oraz skuteczne działania, mające na celu zapewnienie satysfakcjonującego rozwiązania sprawy. Czas gra tutaj istotną rolę, dlatego im szybciej przedsiębiorca podejmie stosowne działania windykacyjne, tym zwiększa szanse na wyegzekwowanie własnych pieniędzy. Jak wygląda windykacja należności? Najprostszy scenariusz przedstawia się w postaci otrzymania przez dłużnika wezwania do natychmiastowej zapłaty. W sytuacji, w której pismo spotka się z brakiem odzewu, bezzwłocznie zostaje uruchomiona procedura sądowa. Opcją jest także polubowne rozwiązanie sprawy na podstawie pisemnego porozumienia obu stron. Do wyżej przedstawionych standardowych rozwiązań, jak również wszelkich anomalii od nich, potrzebny do ich przeprowadzenia jest wyspecjalizowany oraz doświadczony adwokat jakim jest Mikołaj Wachowicz z Radomia, który będzie wiedział, jak się odnaleźć nawet w najbardziej skomplikowanej sytuacji związanej z windykacją należności.

 

W mieście Radom, kancelaria adwokacka Wachowicz stale monituje postępowanie egzekucyjne, współpracując z komornikami.

adwokat – Radom – windykacja

Pomoc w windykacji
Radzimy, jak zabezpieczyć się na wypadek trudności z odzyskaniem wierzytelności. Kompleksowo zajmujemy się procesem windykacyjnym. Przygotowujemy wezwania do zapłaty oraz pozwy, reprezentujemy w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Szanując czas i pieniądze Naszych klientów prowadzimy również negocjacje z dłużnikami.
Doradztwo w zakresie prawa handlowego i gospodarczego
Porady prawne dla klientów indywidualnych
Radzimy w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego