Sprawy karne – adwokat Mikołaj Wachowicz

Jedną ze specjalizacji kancelarii adwokackich jest prawo karne. Ich oferta skierowana jest przede wszystkim dla osób fizycznych. W przypadku klientów firmowych sprawy karne najczęściej dotyczą przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Doświadczeni i wykwalifikowani adwokaci reprezentują swoich klientów, którzy zostali oskarżeni za przestępstwo lub wykroczenie czy są poszkodowani w wyniku przestępstwa.

 

 

Kiedy udać się do adwokata zajmującego się sprawami karnymi?

 

Karnista to adwokat oferujący usługi prawne, posiadający wieloletnie doświadczenie, specjalizujący się w zagadnieniach i zakresie prawa karnego, który jest w stanie uchronić klienta przed sankcją w postaci wpisania go do Krajowego Rejestru Karnego i figurowaniem na liście osób skazanych. Na podstawie wyroku karnego możliwe jest nie tylko otrzymanie grzywny, ale także ograniczenia czy też nawet otrzymanie kary pozbawienia wolności. W związku z tym jest niezwykle ważne, aby powierzyć sprawy karne specjaliście w postaci adwokata karnisty. Adwokat znający tajniki prawa karnego może reprezentować klienta jako obrońca na każdym etapie postępowania sądowego lub wystąpić w roli oskarżyciela posiłkowego. Z usług adwokata od spraw karnych warto skorzystać również w przypadku postępowania apelacyjnego czy kasacyjnego. Kancelaria adwokacka zajmuje się także w imieniu swojego klienta:
 

• przestępstwami, które są przedmiotem postępowania karnego przyśpieszonego;

• przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

• przestępstwami przeciwko wolności;

• przestępstwami przeciwko mieniu;

• przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Pomoc w windykacji
Radzimy, jak zabezpieczyć się na wypadek trudności z odzyskaniem wierzytelności. Kompleksowo zajmujemy się procesem windykacyjnym. Przygotowujemy wezwania do zapłaty oraz pozwy, reprezentujemy w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Szanując czas i pieniądze Naszych klientów prowadzimy również negocjacje z dłużnikami.
Doradztwo w zakresie prawa handlowego i gospodarczego
Porady prawne dla klientów indywidualnych
Radzimy w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego